ติดต่อเรา

 

 

 

 

ศูนย์ศึกษาวิจัยศิลปกรรมวัฒนธรรมและประเพณีแห่งอันดามัน จังหวัดพังงา(Andaman Center)

ที่ตั้ง บ้านท่าด่าน ต.เกาะปันหยี อ.เมือง จ.พังงา 82000

เปิดทุกวัน(เว้นวันเสาร์ อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์) เวลา09.00-15.30น.

E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

ติดต่อสอบถาม 076481263

 

นายบำรุง ปิยนามวาณิช
นายก อบจ.พังงา