บริการเช่าใช้หอประชุม

อาคารจัดแสดงนิทรรศการหมุนเวียน ลานจัดกิจกรรมกลางแจ้ง ห้องประชุมขนาดใหญ่ประมาณ 500 ที่นั่ง พร้อมทั้งโสตทัศนูปกรณ์ และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ ที่พร้อมให้บริการแก่นักท่องเที่ยว ประชาชนผู้สนใจ และหน่วยงานต่างๆ ถือเป็นสถานที่ ที่เหมาะสมในการรองรับเส้นทางการท่องเที่ยวที่ขยายเพิ่มขึ้นในปัจจุบัน เนื่องจากมีที่ตั้งอยู่ใกล้ตัวเมืองพังงา อุทยานแห่งชาติอ่าวพังงา โรงแรมที่พัก และท่าเรือขนส่งนักท่องเที่ยว ที่สามารถเชื่อมโยงไปยังแหล่วงท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่สวยงามและเป็นที่รู้จักของจังหวัดพังงาได้อย่างสะดวก

1 2
3 4
5 6

 

 

นายบำรุง ปิยนามวาณิช
นายก อบจ.พังงา